Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Can you imagine that God himself missed paying hot water bill? Take command of hellish forces and with the small help of Almighty, but a little bit lazy Devil, show this old man, that hell kettles are not boiling for free.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
22 Thg10, 2021
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Hell Invades Heaven

 

Về trò chơi này

Read carefully, as this story is too boring to read it again.

You, an absolutely newbie hellish commander, gain the possibility* to prove that all rumors about your person are at least 28% wrong, and you are in fact capable of commanding small forces in the greatest Hell vs Heaven war that ever happened**.
Put on your Unterleutnant uniform and do your job.


What you probably want to know:

 • 15*** almost beautiful, challenging levels on Hell, Earth and Heaven scenery.
 • 10 different minions, so you don't need to do everything yourself.
 • A lot of challenging puzzles that may be impossible to solve for people under 5 y.o.
 • Interesting dialogues for full silent cinema experience.
 • You can decorate Devil with tattoos****.
 • Beware of holy water!

------
* of course if you buy or torrent game, otherwise you will be seen as uncappable of this tasks for the rest of your life
** at least in this dimension; C137 and D2R2 are much more interesting in this case
*** circa about, I run out of fingers counting
**** butterfly on back is strictly forbidden!

Yêu cầu hệ thống

Windows
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10 64 Bit
  • Bộ xử lý: i5-6200U
  • Bộ nhớ: 2000 MB RAM
  • Đồ họa: Intel® HD Graphics 520
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 4 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10 64 Bit
  • Bộ xử lý: Desktop i3 or better
  • Bộ nhớ: 4000 MB RAM
  • Đồ họa: GTX 750 Ti
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 4 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Ubuntu 20.04 64bit or SteamOS
  • Bộ xử lý: i5-6200U
  • Bộ nhớ: 2000 MB RAM
  • Đồ họa: Intel® HD Graphics 520
  • Lưu trữ: 4 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • Bộ xử lý: i5-6200U
  • Bộ nhớ: 4000 MB RAM
  • Đồ họa: GTX 750 Ti
  • Lưu trữ: 4 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

1 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...