Cửa hàng điểm Tin tức Labs
battleMETAL is a successor to the 90's mech games, a cross between the mech-piloting of Mechwarrior 2 and ferocity of Quake. Command a massive warmachine bristling with firepower as you blast through a war-torn world.
Đánh giá chung:
7 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
23 Thg12, 2020
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua battleMETAL

 

Về trò chơi này

Overview

battleMETAL is a successor to the 90's mech simulators of old. A delightful modernization of commanding giant robots bristling with firepower.
Players choose and customize their war machines, and then drop into the blighted world of Geiserath. Players will be tasked with completing a variety of mission types and they must choose the best mechs and weapons to complete their objectives. The initial campaign offers 15 missions and 4 difficulty settings.

Gameplay

battleMETAL sits somewhere between Mechwarrior 2 / Earthsiege and Quake. Mechs have specific move speeds for forward, strafe, reverse, and each mech has unique speed values. Player do not have to manage torso alignment, however. Default controls are FPS style. Combat is very much a mech-flavored affair, all mechs have proper hit-locations with the ability to destroy targets piece by piece. Mechs can have up to 9 weapon slots, along with 14 weapons and 7 upgrade modules.

Players will have to manage their mechs energy, shields, armor, and weapons to find success in battle. Combat scenarios offer a large variety of play styles and
approaches to mission objectives. Weather elements are present as well; rain, snow, and fog.

Campaign

Rage through 15 campaign maps across desert, glaciers, and urban war zones. Follow a dark tale as a civil war triggers the arrival of something far worse...

Modding

did you know? battleMETAL game code is open-source and uses a common map-editing tool for map creation!
Players can tweak almost everything in the game's source code, and new maps can be built just like Quake mapping.

Networked Play

battleMETAL offers PvP in both Deathmatch and Team Deathmatch modes, as well as Co-Op support for the base campaign. Players will have to use port-forwarding to host their own servers.

your METAL is waiting. Lock-in and power up, DEAD_HAND.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: AMD FX or Intel Core
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: AMD Ryzen III 1200 or Intel Core i3
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

2 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...