Kittens of Fear is a fast-paced, first-person horror game. 100% jump-scare free.
Đánh giá chung:
2 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
25 Thg12, 2020
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Kittens of Fear

 

Về trò chơi này

Kittens of Fear is a first-person horror with some inspirations from the roguelike genre. In this experimental game, you play a vengeful ghost out to steal the ill-gotten gains of an early 20th century robber baron, all the while avoiding the baron's guardian cats. (They're also ghosts.)

Do not take this game too seriously.

Features:

 • No jump scares. Not one is in the game. If jump scares in horror games irk you, then check this game out!
 • No inventory to deal with. Your flashlight has infinite battery life. Loot is automatically handled. Very clean and simple UI.
 • No combat! Avoid and escape only.
 • Perma-death! Data is recorded at the end of a completed game, but there is no saving and returning.
 • Power-ups that can quickly turn enemy encounters in your favor.
 • Fast paced game play.


***Seizure Warning***
One enemy in the game (the "Ghost" cat) emits faint flashing lights upon a Game Over. It is very mild and brief, but may still possibly trigger a seizure for people with photosensitive epilepsy.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 8
  • Bộ xử lý: Intel Core i5
  • Bộ nhớ: 6 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce 470 GTX
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Realtek High Definition Audio
  Khuyến nghị:
  • HĐH: 64-Bit Windows 10

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...