Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Punhos de Repúdio
The new brawl game has arrived so that you can let out all the anger that you kept in your heart! Spanking suckers was never this satisfactory!
Đánh giá
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Tải xuống Punhos de Repúdio Demo

Punhos de Repúdio Demo
 

Về trò chơi nàyPunhos de Repúdio is a satirical game in the 2D beat'em up style with classic arcade influences and modern visuals.The game has a fictional story of a global pandemic that engulfed the world and is being ignored by fanatics who do not believe that the disease is real. It is up to the main characters, 4 common citizens adequately protected with gloves and mask, to deal with these fanatics and solve the situation with the force of her own fists.

● Handmade art and animations
● Sock it to your enemies with a wide variety of punches, kicks, grabs and headbutts!
● Authentic Brazilian environments made those who know it!
● Retro music with a fierce beat!
● Seek justice against the villains that threaten your city!

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

Trò chơi này có thể chứa nội dung không phù hợp với mọi lứa tuổi, hoặc không phù hợp để xem tại công sở: Nội dung người lớn

Yêu cầu hệ thống

    Tối thiểu:
    • Bộ nhớ: 4 GB RAM
    • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.