Cửa hàng điểm Tin tức Labs
A simple, yet challenging, 2D platforming game based in a world of exploration and hope.
Đánh giá chung:
Tích cực (13) - 100% trên 13 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
29 Thg12, 2020
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Bunny Hop

 

Về trò chơi này

A simple, yet challenging, 2D platforming game based in a world of exploration and hope. Discover a world of mythology while experiencing challenging game play with simple controls. Hop from platform to platform while exploring different areas but don't fall down or you might have to do it again. Discovering new areas and completing side quests will unlock character skins and achievements. • Unveil an in-depth mythological story-line
 • Meet unique characters along your journey
 • Unlock playable character skins
 • Replay-ability with high score timer
 • Discover hidden secrets

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 or newer
  • Bộ xử lý: Dual Core 2.4 GhZ
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

4 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...