Get rich or die mining! Idle your way through the mines, unearth treasures, and discover what great mysteries lie in the depths below!
Đánh giá chung:
Rất tích cực (1,407) - 88% trên 1,407 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
30 Thg9, 2020
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chơi Mr.Mine

Chơi miễn phí
 

Về trò chơi này

Like Cookie Clicker, A Dark Room, Candy Box, Mr. Mine is a classic idle game that you won't want to quit.
Originally released in 2012, Mr.Mine was played more than 10 million times and has now been remastered for Steam.
Mr.Mine approaches incremental games in a novel way by emphasizing adventure and discovery.

Manage a team of miners and upgrade your drill to idle your way through the mines and discover mysteries and treasures in the depths below.

Features

 • Tons of Modular drill upgrades.
 • Numerous Quests to complete.
 • Lots of blue prints to collect and craft.
 • Many Secret encounters. Can you find them all?
 • Chests with hidden upgrades.
 • Unlock new features the deeper you go. Discover them all!
 • Afraid of federally induced inflation? Mine tons of precious gems and ores to make your billions! Klang Gang!
 • Updated artwork & rebalanced progression from the original!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7, 8, 10
  • Bộ nhớ: 256 MB RAM
  • Lưu trữ: 512 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:
Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...