Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Mythicard is an Online Auto Battler game based on Mythology. 6 players fight to be the last one standing, in order to win, each player has to create an army of cards and make it better every round. Winners get affinity points for the kind they played the most and can use it to modify their game!
Đánh giá chung:
Tích cực (23) - 91% trên 23 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
3 Thg09, 2020
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“I'm still developing the game but it's already on a playable state and I want people to be able to enjoy and help on the development of the game while I add the next features.

It really motivates me that people enjoys the game and I'm always open for feedback and suggestions, I've already put so much love on this game and I really want to see it done for everyone to play.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“Hard to say, but I think it could be from 5 to 10 months”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“I'm planning to add the ranked mode (it currently only contains quick play) and add more affinity skills to choose from.
I will also be adding a co-op story mode later in the process.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“It's a very stable version, many people already tested the alpha and the game is really fun.

All features in the "About This" section of this store are already implemented in the game, so please take a look at that if you want more information.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“The main game will still be free after the early access, but the co-op story mode will be a separated one time payment plugin”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“I want the community to help me shape the game on the best way possible, already on the pre-alpha phase of the game I got a lot of feedback that helped get the game where it is right now and I plan to keep listening and making it better and better.

Please join the Mythicard's Steam Group to discuss and share feedback and suggestions

https://steamcommunity.com/groups/mythicard

I will be reading every post, and updating the community about new updates and changes.

I really believe that players can help make the game fun and challenging!”
Đọc thêm
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Chơi Mythicard

Chơi miễn phí
 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Đánh giá

“Mythicard is an oddly relaxing free online card battler in Early Access for Linux PC”
GamingOnLinux

Về trò chơi này

Auto Battler Meets Mythology

Mythicard combines auto battlers gameplay with new mechanics inspired by mythology, is an strategy game where players battle online against five other opponents with the goal to be the last one standing by having the strongest army of cards.

Why Should You Play Mythicard?

Mythicard is designed to be flexible and fair to all players, the Affinity mechanics gives you the option to modify how will the game be played by you, letting you play as you want, there are no decks in Mythicard, don't worry about not having the card you want, everyone in the game pick cards from the same shared pool, so you only need to think about how to command your mythical creatures and be the last one standing!

Strategy

The battlefield consist of an arena that can hold a maximum of eight cards.Each round players are given the opportunity to purchase, save and sell cards, level up and rearrange their card's attack order.After all players are ready or the time runs out, the battle starts, and players are matched on 1 vs 1 combat against one of its opponents set of cards.The battle unfolds automatically, the mythical cards attack and use their powers until one player has no cards remaining, at which point the player that loses is damaged based on the level of the remaining cards in the arena.The last player alive gets the Victory Medal! and get all the affinity points obtained during the game!

Here are some of the Card Effects:


Attack and Health increase
Mind control
Darkness
Yêu cầu hệ thống

Windows
macOS
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 (SP1+) and Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel Pentium D or AMD Athlon 64 X2
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: Graphics card with DX10 or OpenGL 3.x capabilities
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel Core 2 Duo E6600 or AMD Athlon 64 X2 5000+ or better
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Graphics card with DX10 or OpenGL 3.x capabilities
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 400 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Sierra 10.12+
  • Bộ xử lý: 2.0 Ghz
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: Graphics card with OpenGL 3.x capabilities
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Catalina 10.15.6 (latest)
  • Bộ xử lý: 3.0 Ghz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Graphics card with OpenGL 3.x capabilities
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 400 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 14.04 LTS
  • Bộ xử lý: Intel Pentium D or AMD Athlon 64 X2
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Latest Ubuntu Version
  • Bộ xử lý: Intel Core 2 Duo E6600 or AMD Athlon 64 X2 5000+ or better
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 400 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...