Spindle is an old-school zeldaesque action-adventure where you slip into the role of Death. But you won't be alone: A pig is your companion! Obviously. Because of reasons.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
Sắp ra mắt
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Xem qua toàn bộ franchise DECK13 Interactive trên Steam
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Tải xuống Spindle Demo

Trò chơi này chưa có trên Steam

Sắp ra mắt

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Về trò chơi này


What happens if nobody dies anymore? With that question, let us introduce you to the world of Spindle where indeed nobody dies anymore. And the answer to the question is rather simple: Chaos. Pure disorder. A mess that needs to be cleaned up. But to clean things up, Death first needs to figure out, what is going on and why it's going. Grab your scythe, ask your little pig-friend to join the journey, and let's go adventuring.

Spindle is an old-school zeldaesque action-adventure where you slip into the role of Death. But you won't be alone: A loyal companion, a friend who will stay at your side even through the darkest of times, a mate you can always rely on will always follow you: The pig. Your little shiny pink buddy. In fact, the pig is more than that. It will help you on your mission, to restore the natural order.

 • Be the one and only Death
 • Enjoy a beautiful handcrafted pixel world
 • Explore grim dungeons
 • Solve puzzles
 • Pet the Pig

Yêu cầu hệ thống

Windows
macOS
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH *: Windows 7
  • Bộ xử lý: 2 Ghz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL ES 3.0+ Compatible Card
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: 4 Ghz
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL ES 3.0+ Compatible Card
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OSX 10.10
  • Bộ xử lý: 2 Ghz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL ES 3.0+ Compatible Card
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Mac OSX 10.12
  • Bộ xử lý: 4 Ghz
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL ES 3.0+ Compatible Card
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
* Bắt đầu từ 15/02/2024, phần mềm Steam sẽ không còn hỗ trợ trò chơi 32-bit hoặc macOS từ 10.14 trở xuống.
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 16.04 LTS
  • Bộ xử lý: 2 Ghz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL ES 3.0+ Compatible Card
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Ubuntu 18.04 LTS
  • Bộ xử lý: 4 Ghz
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL ES 3.0+ Compatible Card
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng

Xem thêm từ DECK13 Interactive

Thẩm định viên nói gì

13 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.