Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Guinea Pig Parkour is a hand-drawn, comedy parkour platformer adventure, presented as a lost '90s animated cartoon show. Run, jump, flip, vault, and climb through '90s inspired cartoon worlds. Featuring painstakingly crafted, fluid, hand-drawn, frame-by-frame animation - all made by one artist.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
Chuẩn bị công bố
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Trò chơi này chưa có trên Steam

Ngày dự kiến phát hành: Chuẩn bị công bố

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Demo Coming Soon!

JOIN OUR DISCORD!

Về trò chơi nàyGuinea Pig Parkour is a completely hand-drawn 2D platformer with adventure elements, drawing heavy inspiration from '90s animated cartoons and games. It is animated and developed completely by one artist, Jeff Mumm, and features music and SFX by Fat Bard.

Run, jump, swing, flip, vault, climb, crawl, and parkour through classic platformer inspired levels. Talk to, interact with, help, and annoy a host of funny characters as you progress through a "lost '90s cartoon episode."Each animation in Guinea Pig Parkour is completely hand-drawn, frame-by-frame at 24 frames per second - every single frame a different drawing - to capture the full, fluid quality of traditional animation.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 and above
  • Bộ xử lý: i3
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD 4000
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

6 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.