The Crystal Gems are back for the third game in the Light Trilogy! When two powerful Gem rulers threaten the newfound peace of Era 3, Steven and his friends must embark on a new RPG quest to stop them! It’s time to Unleash the Light!
Đánh giá chung:
Cực kỳ tích cực (624) - 96% trên 624 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
19 Thg02, 2021
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Xem qua toàn bộ franchise Cartoon Network Games trên Steam
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Steven Universe: Unleash the Light

 

Về trò chơi nàyThe Crystal Gems are back for the third game in the Light Trilogy! When two powerful Gem rulers threaten the newfound peace of Era 3, Steven and his friends must embark on a new RPG quest to stop them! It’s time to Unleash the Light!

9 PLAYABLE CHARACTERS

Play as your favorite Steven Universe characters, including Steven, Garnet, Pearl, Amethyst, Lapis Lazuli, Bismuth, Peridot, Connie, and Greg!

CUSTOMIZE YOUR TEAM

Choose which Gems are in your party, unlock awesome new abilities and upgrades, and equip alternate costumes. Plus, change formation in battle to gain the advantage!

TWO NEW GEMS

Face off against two new Prism-wielding Gems co-created by Rebecca Sugar. Who are they and what are they plotting?

FUSION TIME!

Team up for amazing combo attacks and Gem Fusions! Fuse to play as Smoky Quartz, Sunstone, Rainbow Quartz 2.0, and Obsidian!

ORIGINAL VO

“Unleash the Light” features an original story co-written by Rebecca Sugar, and voiceover from the Steven Universe cast and special guest star Christine Baranski.

Yêu cầu hệ thống

Windows
macOS
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH *: Windows Vista/7/8/10 - 64bit
  • Bộ xử lý: 2.6 GHz Intel Quad Core
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GT 750M
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Work in progress: new features may raise the requirements, optimizations may lower the requirements
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10 - 64bit
  • Bộ xử lý: 2.6 GHz Intel Quad Core
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GT 750M
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Work in progress: new features may raise the requirements, optimizations may lower the requirements
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OS El Capitan 10.11.0
  • Bộ xử lý: 2.6 GHz Dual-Core Intel Core i5
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Intel Iris Graphics 5100
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Work in progress: new features may raise the requirements, optimizations may lower the requirements
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Mac OS High Sierra 10.13.0
  • Bộ xử lý: 3.1GHz or 3.3GHz dual-core Intel Core i5
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Intel Iris Plus Graphics 650
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Work in progress: new features may raise the requirements, optimizations may lower the requirements

Xem thêm từ Cartoon Network Games

Thẩm định viên nói gì

17 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...