Cửa hàng điểm Tin tức Labs
The New, fully 3D, Multiplayer Card Game incredibly tactic and easy to play where minions come to life!
Đánh giá chung:
Rất tích cực (586) - 82% trên 586 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
12 Thg04, 2021
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Chú ý: Runeverse: The Card Game không còn trên cửa hàng Steam.
 

Về trò chơi này

Welcome to Runeverse, the Multiplayer Card Game where 3D characters come to life!
New, Simple and Incredibly Tactical.
Runeverse has a simple and fun gameplay, we combined the best elements of card games to create a simple and fun but incredibly strategic game.

Factions and Alliances.
In the Runeverse Universe 6 Factions coexist, each with its strengths and weaknesses. Choose two Factions to create your Alliance, but it's up to you to find the winning synergy!

Random Effects? The right amount.
In Runeverse you will never find cards that play all the spells played in the game on random targets. Random effects can be fun, but only when used wisely and sparingly.

A Rich and Free card collection!
Right from the start you will have a very rich collection of cards that you can use to build your decks. Unlock Legendary cards for free through quick quests or purchasing Runic Tokens.

Online community.
Visit the community on our website to post or discover our players' best decks!

Yêu cầu hệ thống

Windows
macOS
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7 and later
  • Bộ xử lý: Intel Pentium D o AMD Athlon 64 X2
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce 6800 (256 MB) o ATI Radeon X1600 Pro (256 MB)
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: MacOS 10.9+
  • Bộ xử lý: Intel Pentium D o AMD Athlon 64 X2
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce 6800 (256 MB) o ATI Radeon X1600 Pro (256 MB)
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit

Thẩm định viên nói gì

7 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...