Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Bạn đang xem phiên bản di động mới
Help Hero rebuild the entire universe, and beyond! An idle incremental adventure.
Đánh giá chung:
Trái chiều (18) - 66% trên 18 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
22 Thg07, 2020
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Endless Battle: Return of Hero +1

 

Về trò chơi này

Imagine a standard idle game: you have a building that produces resources, and with those resources you buy another building that produces more resources, and with those resources, another building, and so on.

Now imagine there are 9 of those games stacked on top of each other in layers and each one has its own set of resources as well as its own prestige resource that supports the layer above it. There's also a limited set of resources you have to thoughtfully allocate between all of these layers. All the while you're aided by Hero, who's crawling through a dungeon full of monsters in search of resources to help you build up the Wilderness, the Village, the City, and what lies beyond...

Features a class system, a faction system, an alignment grid, a mission system, quests, collectible items and characters, offline progress, achievements, and more, so much more.

Other notes: this game is primarily idle. There is no clicking mechanic. It’s also a long game and some features require days or possibly weeks of “playing” to unlock.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7 64-bit (SP1)
  • Bộ xử lý: 2.4 GHz AMD/Intel processor or higher
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: DX9 (shader model 3.0) or DX11 with feature level 9.3 capabilities
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10 64-bit
  • Bộ xử lý: 2.4 GHz AMD/Intel processor or higher
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: DX9 (shader model 3.0) or DX11 with feature level 9.3 capabilities
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:
Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...