Hidden object puzzler about time-traveling detective. Somebody really messed up with time-travel machine..
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
Sắp ra mắt
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Xem qua toàn bộ loạt sản phẩm Hook Games trên Steam
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Tải xuống Anomaly Hunter Demo

Play Demo
Trò chơi này chưa có trên Steam

Sắp ra mắt

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Get Alpha/Beta keys

Về trò chơi này

Anomaly Hunter - sci-fi hidden object game with unique puzzle and time-traveling mechanics. In the age of time-travelling machines, that's obvious that somebody will mess up - play as detective, who must fix time anomalies and find the guest of honor.

Meet King Arthur, alien mutants and communist dictator - all in a single game. Control time, discover worlds, destroy civilizations just by... CLICKING! Hidden object power!

Features
  • Well-designed plot with various characters, plot twists and funny dialogues
  • 11 original locations from different times and planets
  • Time-traveling mechanics that affect locations
  • The unique detailed visual style
  • Gazillion of Easter eggs, most of them you won't find anyway ¯\_(ツ)_/¯

Yêu cầu hệ thống

    Tối thiểu:
    • HĐH *: Windows 7+
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.

Xem thêm từ Hook Games

Thẩm định viên nói gì

6 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.