Cửa hàng điểm Tin tức Labs
An audio-based black comedy action arcade game - Blind Drive is a video game you can play with your eyes closed! 1st person hyper-realistic audio adventure meets fast paced arcade gameplay, driven by an insane B-movie plot.
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (16) - 100% trên 16 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (228) - 96% trên 228 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
10 Thg03, 2021
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Blind Drive

Mua Blind Drive + Soundtrack BỘ (?)

Bao gồm 2 vật phẩm: Blind Drive, Blind Drive Soundtrack

-10%
$11.68
 

Đánh giá

“Blind Drive is a masterpiece”
10/10 – KeenGamer

“Blind Drive is like no game I've ever played before, which, having played video games for the last thirty years, is certainly saying something.”
8/10 – TheSixthAxis

“Thrilling, funny and a triumph of audio game design”
9/10 – Finger guns

Về trò chơi này

Blind Drive is an audio-based, black comedy action arcade game.

The entire game is experienced through your ears. You're blindfolded and going against traffic. Cars rushing past, angry drivers yelling at you. Cops on your tail. And a sadistic madman on the phone. Can you do it?

Play as Donnie, trying to make a quick buck in a scientific study but quickly finding himself in over his head, cuffed to the wheel and driving blindfolded against traffic. Plus he's late for dinner with Grandma.

** Headphones required **FEATURES
 • Hyper-immersive 1st-person audio - so good you can play with your eyes closed
 • Fast-paced, 2-button arcade gameplay
 • 27 levels of mayhem including boss fights, secret areas and a very rude G.P.S.
 • Hilarious crime-comedy story with mobsters, dolphins and your angry Grandmother, performed by a full cast of voice actors
 • Minimalistic, jazzy visuals
 • Gamepad support including extra-fine haptics (rumble)
 • Full text-to-speech accessibility - supports NVDA and Windows TTS. Press SHIFT+A to enable

Yêu cầu hệ thống

Windows
macOS
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: 64-Bit Windows 7
  • Bộ xử lý: 2 GHz Dual-Core 64-bit CPU
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce GTX 650 (1024 MB Ram)
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Any
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: OS X 10.9 or later
  • Bộ xử lý: i5/i7 CPU
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Graphics card with 1024 MB RAM
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit

Thẩm định viên nói gì

26 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...