Almost extinct and slowly dying, mankind's only hope is to reach the Valley where the broken fragments of the Moon once fell. Manage your squad of travellers through dangerous wastelands in this turn-based Tactical Roguelite.
Đánh giá chung:
Tích cực (12) - 91% trên 12 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
20 Thg05, 2020
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Moonfall

 

Về trò chơi này

Mixing elements from roguelites and turn-based tactical RPGs, Moonfall is a short game about travelling through dangerous wastelands. Manage your squad, recruit new travellers and craft items to reach the Valley where the broken fragments of the Moon once fell.

Features:

 • 6 different classes of travellers with unique abilities. Assemble the most versatile team to survive the dangers of the wastelands.
 • Reorganize your team each turn and make the best use of the various terrain types. Avoid hazards and gather resources to craft makeshift equipment at your Night Camp.
 • Procedural map and level generation: each run will offer a new set of situations and challenges.
 • Origin cities, crafting recipes and codex pages to uncover and collect for the next runs.

Moonfall is designed to take 2h-5h to complete depending on your experience with the same kind of games.

I hope you will enjoy the game :)

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7/8/10
  • Bộ xử lý: 1,7 GHz or better
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD Graphics 5000 or better
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

9 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...