Fight your friends as puppies, kittens and other fuzzy creatures in PARTY ANIMALS! Paw it out with your friends remotely, or huddle together for chaotic fun on the same screen. Interact with the world under our realistic physics engine. Did I mention PUPPIES?
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (916) - 84% trên 916 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Khá tích cực (34,860) - 76% trên 34,860 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
20 Thg09, 2023
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Chơi Party Animals Friend's Pass

Mua Party Animals

Mua Party Animals Deluxe Edition

 

PARTY ANIMALS DELUXE EDITION


Deluxe Edition includes:

 • Party Animals Base Game
 • Nemo Bucks*1300
 • Bathrobe Harry Outfit & Avatar & Frame
 • Bathrobe Coco Outfit & Avatar & Frame
 • Bathrobe Garfat Outfit & Avatar & Frame
 • Golden Nemo Skin & Avatar
 • Golden Macchiato Skin & Avatar
 • Golden Coco Skin & Avatar

JOIN OUR DISCORD

Về trò chơi này

Make Painfully Great Memories with Your Friends in Party Animals.Mess With Your Friend in 100 Different Ways
Or Together You Could Eliminate Others
Teamwork Is Also Highly Appreciated Here
Especially When Fighting For Gummy Bear

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10, 64-bit / Windows 11, 64-bit
  • Bộ xử lý: Intel Core i5 / AMD equivalent
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GTX 750-Ti / AMD RX 550, 2GB VRam
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 8 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10, 64-bit / Windows 11, 64-bit
  • Bộ xử lý: Intel Core i5 7500K / AMD equivalent
  • Bộ nhớ: 16 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GTX 1060 / AMD RX 580, 4GB VRam / Intel Arc A380
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 8 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

224 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...