Cửa hàng điểm Tin tức Labs
The Ultimate Team Fight Chess! - Fight back to back along with other heroes and become the true champion of the team. Rise victorious through the epic battle. Experience a battle that you've never experienced before with various strategy elements to control your own outcome of the battle.
Đánh giá chung:
Khá tích cực (339) - 73% trên 339 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
14 Thg05, 2020
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“In April, we have opened CBT with players who are familiar with auto battler games. Hopefully, we have received positive reviews and valuable feedback from our participants.

During the CBT period, we have focused on testing the fundamental elements of fun inside the core gameplay. For this Early Access, we are planning to expand our player base to get broader feedback and suggestions to improve our game.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“The factor deciding the official launch date is reviews and opinions received from players during Early Access.

Based on users' reviews and comments during Early Access, we are going to decide whether we proceed with the official launch.

As for the official launching period, we are thinking of the second quarter of 2020. However, there may be some changes depending on further enhancement or polishing schedules.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“The key features that differ Hero Showdown from other auto battler games are unique in-game systems such as Showdown match, Selected Heroes, and Rune settings.

We will maintain such systems, yet we will continuously enhance them and complete them based on precious feedback during the Early Access period.

Furthermore, in the official version, we are planning to add more various new in-game contents, including Battle Pass, Seasonal Ranking, and various new game modes. Such changes will make users feel that Heroes Showdown is continuously evolving.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“• With 55 characters of 14 races and 12 classes, you can create a team of your own.
• With 50 types of runes and 23 of special runes, you can use various strategies.
• Random Hero Pick that you can receive in every three losses can be a decisive factor that can change the tide of the entire match.
• With 18 equipment items and 20 skill items, you can use more than 360 item builds.
• You can enjoy the game with other players all around the world.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“We will announce the news related to the official release through a separate announcement later.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“We collect player feedback mainly through Steam community hubs. We check every comment and opinion from users and reflect them when we are improving our game. Furthermore, we are planning to show users the rough roadmaps of our game or answer users' questions through the developer's note.

We believe active communication with the user is key to our success, and our team will communicate with players via our Discord Channel as much as possible. We wish to build an active and passionate game community.”
Đọc thêm
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Theo yêu cầu từ nhà phát hành, Heroes Showdown không còn được bán trên Steam.
 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Đánh giá

“Heroes Showdown is a great looking auto-battler with strategic 4v4 battles and a focus on skill, rather than luck. It features a great looking realistic fantasy art style, the ability to preselect runes and your best five heroes, and the ability to level up your heroes and fully upgrade them with your support heroes.”
Alpha Beta Gamer

“Heroes Showdown is visually stunning, with detailed, realistic backdrops and character models, and an exciting dark fantasy aesthetic.”
Gamezebo

Về trò chơi này


Heroes Showdown is an auto battler game in which heroes are strategically placed on grid-based battlefields to engage in automatic battles with their opponents.
The ultimate goal is to survive in the fight of 8 players competing against each other. The strategy is to create a strong combination of strong heroes and to plan efficient resource management. Now compete with players from all over the world on the battlefield of the Heroes Showdown!

Experience a true team battle.

Send your own Heroes to support your team. Level up your heroes and upgrade them with the supported heroes!
Battle and win on the special stage and achieve an Epic prize.

Try different strategies.

There is no place for luck in this game. The only thing that determines the winner will be players' skills and strategies.
Preset the starting hero and plan out the strategy in advance. Even if you don't choose a starting hero, you can level up faster with more starting gold than others.

Play with high quality graphics.

Meet an Auto Battler game with overwhelming graphics with a real-life-based design.
Enjoy the spectacular battles of heroes that came to life!

Don't be afraid to lose.

There is no such thing as eternal winner, especially in this game.
Receive defeat Gold bonus plus a random 1st to 2nd-class hero after you have lost sometimes.
Achieve the dramatic victory from defeat bonuses.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7/8/10 64-bit
  • Bộ xử lý: Intel i5, 2.4 Ghz or better
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 660 2GB or AMD Radeon HD 7790 or better
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 4 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...