Coloring Game 2 is a sequel of the existing color-by-number game which so many users have liked. The sequel features new options and images.
Đánh giá gần đây:
Cực kỳ tích cực (253) - 96% trên 253 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Cực kỳ tích cực (1,032) - 96% trên 1,032 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
10 Thg01, 2020
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

 

Về trò chơi này

Coloring Game 2 is a sequel of the existing color-by-number game which so many users have liked. The sequel features new options and images.

 • The Fill tool provides new opportunities for coloring images.
 • The progress indicator has been added.
 • Besides, we have introduced the option of changing pixel borders.

After the release of the sequel all games in the Coloring Game series will be updated to the 2.0 version.
The full completion of the game doesn’t require purchasing the DLC. No DLCs with new levels are going to be released for the Coloring Game 2.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: 1000 MHz
  • Bộ nhớ: 1024 MB RAM
  • Đồ họa: Hardware support WebGL - OpenGL 2.1 (GPU Memory - 256MB)
  • Lưu trữ: 212 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...