Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Craft The World trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
Trái chiều (32) - 62% trên 32 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
27 Thg12, 2019
Nhà phát triển:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Craft The World trên Steam để có thể chơi.

Mua Craft The World - Lonely Mountain

 

Về nội dung này

DLC Lonely Mountain adds a new world type to the game. Monsters have occupied a dwarven fortress and it's up to you to take back their home.

You're playing to survive. You won't be able to obtain and process unlimited quantities of ore, food, and other resources. You'll need to explore the looted fortress, clear away the rubble, and open hidden stashes in search of anything that might be even the least bit valuable.

DLC features:

 • New campaign level designed for experienced players.
 • Dwarven fortress that looks like a large labyrinth of secret rooms.
 • Modified Tech Tree focused on repairing objects and equipment found inside the fortress.
 • Search for lathes and additional stockpiles to establish manufacturing and repair found objects.
 • New mechanic of the waves of monsters that appear out of the hidden passages inside the mountain.
 • Objects and structures in the new level can now be partially damaged or repaired.
 • New monsters and beasts as well as tons of new objects, structures, and building blocks.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows Vista or later
  • Bộ xử lý: 2.0 GHz Dual Core CPU
  Tối thiểu:
  • HĐH: 10.6
  • Bộ xử lý: 2.0 GHz Dual Core CPU

Các DLC khác của trò chơi này

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Đang tải nhận xét...