Gears Tactics is the fast-paced, turn-based strategy game from one of the most-acclaimed video game franchises – Gears of War. Outnumbered and fighting for survival, recruit and command your squad to hunt down an evil mastermind who makes monsters.
Đánh giá gần đây:
Khá tích cực (77) - 75% trên 77 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Khá tích cực (4,041) - 76% trên 4,041 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
28 Thg04, 2020
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Gears Tactics

 

Mới cập nhật


 • Jack joins the fight – Gears of War’s signature companion bot, Jack joins Gabe and the heroes of Gears Tactics as a new playable character. In Gears Tactics, Jack changes the dynamic of the encounters, with 20+ new skills ranging from empowering auras to hijacking and controlling enemy units.

 • New powerful enemies – Deviant enemies are introduced in Gears Tactics, adding a new layer of challenge in the battles, with special abilities that will defy the players’ strategies.

 • New Supreme equipment – The new Supreme equipment rewards players with powerful gear to play through the campaign, defying massive bosses and facing the new Deviant enemies.

 • Enhanced controller support – Optimized experience for Xbox controllers on console and PC.

Ưu đãi đặc biệt


Get your free Armored Gabe character skin for Gears 5 multiplayer when you complete or have completed the Gears Tactics tutorial. The character skin drops in Gears 5.*

*Character Skin requires Gears 5 game, and its use on console requires Xbox Game Pass Ultimate or Xbox Live Gold (each sold separately).

Về trò chơi này


Complete the Gears Tactics tutorial and get Armored Gabe Character Skin for multiplayer modes in Gears 5.

Gears Tactics is the fast-paced, turn-based strategy game set 12 years before the first Gears of War. Cities on the planet Sera are beginning to fall to the monstrous threat rising from underground – the Locust Horde. With the government in disarray, a squad of survivors emerge as humanity's last hope. Play as Gabe Diaz, recruiting, developing and commanding your squads on a desperate mission to hunt down the relentless and powerful leader of the Locust army: Ukkon, the mastermind monster who makes monsters. Against all odds and fighting for survival, outsmart your enemy in uniquely brutal, turn-based tactical combat. Experience the intensity of one of the most-acclaimed video game sagas in an exciting new way.

 • Immersive and character-driven story: Play as the defiant soldier Gabe Diaz, rescuing and building your troops in a journey of leadership, survival and sacrifice.

 • Customizable squad and equipment: Prepare your troops to face tough enemies, upgrading their skills and outfitting them with loot collected in challenging missions.

 • Aggressive gameplay: Command your squad in fast paced, turn-based battles, advancing and surviving intense and visceral encounters with the unstoppable, swarming enemy.

 • Massive boss battles: Defeat towering deadly bosses that defy your strategies and completely change the scale of the battle.

 • New content: Jack joins the fight with over 20 skills to combat new, powerful enemies. Improve your weapons and armor with Supreme equipment.

Xbox Profile Required. Sign in with your existing profile or create one for free.

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

Trò chơi này có thể chứa nội dung không phù hợp với mọi lứa tuổi, hoặc không phù hợp để xem tại công sở: Thường có bạo lực hoặc máu me, Nội dung người lớn

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10 64-bit
  • Bộ xử lý: Intel i3 Skylake | AMD FX-6000
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: AMD Radeon R7 260X | NVIDIA GeForce GTX 750 Ti
  • DirectX: Phiên bản 12
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 45 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX compatible
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10 64-bit
  • Bộ xử lý: Intel i5 Coffee Lake | AMD Ryzen 3
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: AMD Radeon RX 570 | NVIDIA GeForce GTX 970
  • DirectX: Phiên bản 12
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 45 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX compatible

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...