Cửa hàng điểm Tin tức Labs
The Excavation of Hob's Barrow is a folk horror narrative-driven adventure. Explore the isolated moors of rural Victorian England as you uncover the mysteries of Hob's Barrow. The answers lie in the soil...
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (23) - 95% trên 23 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (1,156) - 93% trên 1,156 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
28 Thg09, 2022
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Xem qua toàn bộ franchise Cloak and Dagger Games trên Steam
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua The Excavation of Hob's Barrow

 

Đánh giá

“Under those Constable skies and that endless drizzle, then, Hob's Barrow works a sneaky kind of magic. Dig in.”
Recommended – Eurogamer

“A pixel art, folk horror, point-and-click masterpiece.”
5/5 – The Mirror

“A beautifully dank, damp, gloomy folk horror.”
Rock Paper Shotgun

Về trò chơi này

Antiquarian Thomasina Bateman is writing a book on the barrows of England, documenting the treasures she finds buried within. When an intriguing letter summons her to the small village of Bewlay, tucked away in the remote countryside, she sets off by train with her assistant a day behind.

Upon her arrival, however, the mysterious man who summoned her is nowhere to be found. Her assistant never arrives. A stubborn landowner refuses access to the barrow, and the locals are wary of this woman who is traveling alone and (gasp!) wears trousers.

The excavation of Hob’s Barrow is off to a rocky start. And then Thomasina starts having strange dreams…
 • A dark, complex and evolving storyline featuring interwoven elements from real English folklore.
 • Traditional point and click adventure game puzzles and interactions, with an easy modern interface.
 • A cast of intriguing characters, from suspicious villagers to sickly vicars to lordly landowners, all with their own unique stories and motives.
 • A distinct folk horror tone and grounding.
 • Evocative pixel-art graphics, featuring cut-scenes and engaging animations.
 • A suitably atmospheric original soundtrack from The Machine. The Demon. - one half of the duo behind the award-winning "Football Game" soundtrack.
 • Fiends in the furrows, the smell of damp soil, and a cat or two.

Yêu cầu hệ thống

Windows
macOS
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP or higher
  • Bộ xử lý: Pentium or higher
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: 640x360, 32-bit colour: 700 Mhz system minimum
  • DirectX: Phiên bản 5.2
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Any
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7,8,10, XP SP2
  • Bộ xử lý: 2.7 GHz Dual Core (and above, can run on single core)
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Direct3D, OpenGL, DirectX 5
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Any
  Tối thiểu:
  • HĐH: macOS 10.11
  • Bộ xử lý: Any
  • Đồ họa: 640x360, 700 Mhz system minimum
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: macOS 10.11
  • Đồ họa: 640x360, 700 Mhz system minimum
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu, Debian, Arch - (64bit)
  • Bộ xử lý: 2.7 GHz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Open GL
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Alsa/DSP/Pulse etc
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Ubuntu, Debian, Arch - (64bit)
  • Bộ xử lý: 2.7 GHz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Open GL
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Alsa/DSP/Pulse etc

Xem thêm từ Cloak and Dagger Games

Thẩm định viên nói gì

49 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...