Cửa hàng điểm Tin tức Labs
The Classic Roguelike Wanders Onto Steam! Adventure with Shiren the Wanderer and his sidekick Koppa, the talking ferret, through a world filled with cunning monsters, deadly traps and countless treasure.
Đánh giá chung:
Khá tích cực (526) - 78% trên 526 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
2 Thg12, 2020
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Shiren the Wanderer: The Tower of Fortune and the Dice of Fate

 

Về trò chơi này

The Classic Roguelike Wanders Onto Steam!

Adventure with Shiren the Wanderer and his sidekick Koppa, the storytelling ferret, through a world filled with cunning monsters, deadly traps and countless treasure.

[ENDLESS ADVENTURE]
No two adventures are the same as you explore mystery dungeons that change each time you enter.
Learn strategies and skills to overcome what comes your way--you never know what's next!

[STORY]
Legend has it that Reeva, god of Destiny, holds sway over the past, present, and future. Said to dwell in the mysterious Tower of Fortune, Reeva decides the fates of all mankind with a trio of magic dice...
Lead Shiren The Wanderer and Koppa in their quest to conquer the Tower of Fortune!

[NEW FEATURES]
 • Three new bonus dungeons will challenge even the most experienced wanderer!
 • Enjoy your favorite tracks from the series' history in the Music Collection.
 • Take your audience on the adventure with the optional Live Display Mode optimized for streaming gameplay!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10 64-bit
  • Bộ xử lý: Intel(R) Core(TM) 2 Duo 2.4 GHz, or better
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: DirectX 11.0 compatible GPU with at least 1GB of VRAM
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 4GB MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX 11.0 compatible sound card
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10 64-bit
  • Bộ xử lý: Intel(R) Core(TM) i3-530 2.93 Ghz, or better
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: DirectX 11.0 compatible GPU with at least 2GB of VRAM
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 4GB MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX 11.0 compatible sound card

Thẩm định viên nói gì

50 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:
Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...