Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Bạn đang xem phiên bản di động mới
!!! PUNCH YOUR WAY THROUGH THE COSMOS !!!
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
9 Thg03, 2020
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Cần một trong các thiết bị mũ chụp thực tế ảo sau: HTC Vive, Oculus Rift, hoặcValve Index. Xem mục hỗ trợ VR để biết thêm thông tin.
Chỉ VR

Mua BUBBERKNUCKLES

 

Về trò chơi này

Bubberknuckles is a game about punching things in VIRTUAL REALITY!

No buttons, no controls to memorize, no hassle. Just use your fists to hit things. Just like in real life!

HOW TO PLAY:
Just punch things!!!

Yêu cầu hệ thống

    Tối thiểu:
    • HĐH: Windows 10
    • Bộ xử lý: Intel(R) Core(TM) i7-770HQ CPU @ 2.80GHz
    • Đồ họa: GTX 1070 or Equivalent
    • Lưu trữ: 72 MB chỗ trống khả dụng
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.