Explore the underground world of vigilantes as you wage war against the Chicago mafia. Roll the dice, and survive the consequences of your actions!
Đánh giá chung:
Tích cực (24) - 95% trên 24 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
14 Thg11, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Breach: The Archangel Job

 

Về trò chơi này

Join The Archangels on their bloody campaign against the Chicago Mafia, to take them down by any means necessary. Play as criminal vigilante alongside them, or play as an informant and secretly work against them. Roll the dice, and survive the deadly consequences of your actions.

Breach: The Archangel Job is a thrilling interactive crime novel by Michael Maxwell and Ben Luigi, where your choices control the story.

Explore the rich background and personalities of your motley crew of international criminals as you wage a war against the mafia throughout the game. With the randomized dice system, no gameplay will ever be the same, and your skills are half of what you need. To survive in this world, you're also going to need luck. Good luck!

Your randomized Fate and Destiny Awaits You!

 • Play as male, female, trans, or non-binary; gay, straight, bisexual, or asexual.
 • Romance more than 10 characters with their own different backgrounds and personalities.
 • Plan and execute 2 critical and meticulous heists.
 • Scale down the side of a high riser after a daring kidnapping.
 • Explore the underground black market hidden under a church.
 • Customize your player's appearance, gear, and weaponry.
 • Survive a deadly FBI raid.
 • Become Chicago's most wanted criminal, vigilante hero, or betray your crew as an informant.

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

Descriptions of: violence, gore, torture, off-color jokes.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  Tối thiểu:
  • HĐH: 10.9
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 12.04

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...