Sci-FI Virtual Reality action shooter.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
1 Thg11, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Cần một bộ thực tế ảo. Xem mục hỗ trợ VR để biết thêm thông tin.
Chỉ VR

Mua Final Mission VR

 

Về trò chơi này

Final Mission VR is introducing new control system for VR to prevent motion sickness,
the game is adapted for standing and sitting experience.
⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻

Long ago
An alien race sent a large hurtling toward
our world, loaded with a cargo of mysterious
biomechanic lifeforms.

Our forces were unable to stop them.

We have managed to create a first prototype
spaceship with a stealth and teleport
technology named Panther.

Your mission is to approach by stealth
and teleport to their mothership.

You are our last hope.Menus and subtitles are translated to Russian and Spanish languages.
The game is best tested with Windows Mixed Reality headsets.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10 64-bit
  • Bộ xử lý: Intel Core i5-4590 or better
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia GTX 1050 or AMD Radeon HD 7770
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Requires a Virtual Reality Headset with Controllers
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10 64-bit
  • Bộ xử lý: Intel Core i7
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia GTX 1060 6GB or AMD Radeon RX 480, 8GB
  • DirectX: Phiên bản 12
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Requires a Virtual Reality Headset with Controllers
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.