KnockOut party is a physics-based 4 players arena fighting game. With fake death feature that allows you to overcome obstacles in a non-standard way and take a shortcut. Knockout your opponent via weapons, game objects or even unarmed.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
25 Thg01, 2020
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Sắp ra mắt

Vật phẩm này chưa ra mắt

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Về trò chơi này

KnockOut party is a physics-based 4 players arena fighting game. With fake death feature that allows you to overcome obstacles in a non-standard way and take a shortcut. Knockout your opponent via weapons, game objects or even unarmed.

ONLINE MULTIPLAYER


Take part in online battles of up to 4 players. Playe with friends or other players from around the world.

PHYSICS-BASED GAMEPLAY


Game characters are controlled by physics. The level contains physical objects that interact with the character and with each other. So kick the barrel and beat your friend.

FAKE DEATH


You can pretend to be dead. It also allows you to overcome obstacles in a non-standard way and take a shortcut.

VARIOUS MAPS


A variety of game levels with thematic surroundings. Fight with friends in different scenery. From ancient Rome to the roofs of skyscrapers.

THEMATIC WEAPONS


The weapons on each map correspond to the theme of the map and its surroundings.

FUN


Due to the fact that the gameplay is built around the physical interaction of objects and characters, unique situations are generated, which are always fun to watch.

BOTS


You can replace the missing players in the lobby with bots.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 or higher
  • Bộ xử lý: Inter core i3
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: 1GB Video RAM
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7 or higher
  • Bộ xử lý: Intel core i5
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: 2GB Video RAM
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

7 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.