Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Book of Beasts is a strategic collectible card game, with cards representing the eponymous beasts, inspired by myths from around the world. In the game, two beast summoners compete against each other with their decks of cards and try to outwit each other.
Đánh giá chung:
Trái chiều (21) - 42% trên 21 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
19 Thg11, 2020
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Chơi Book of Beasts — The Collectible Card Game CCG

Chơi miễn phí
 

Đánh giá

“it looks set to be one of the next big success stories”
PocketGamer

Join our Discord

Về trò chơi này

ABOUT BOOK OF BEASTS

Book of Beasts is a multiplayer, free-to-play collectible card game (CCG).You place cards on the board by smartly connecting Gems on Beast Cards. Every card on the shared battlefield can be used against you. Additional Spell Cards and deck building offer unlimited strategies and endless battle challenges!

OVER 60 CARDS ON LAUNCH DAY

CARD TYPES:

* BEASTS: Connect the five Gems representing Fire, Water, Air, Earth and Spirit


* TURN SPELLS: Impact your turn.


* BATTLE SPELLS: Change the battle to your favor

ONLINE BATTLES

Battle players all around the globe.

SUMMON BEASTS

Collect cards of mythical beasts.

CAST SPELLS

Use Spell Cards to win the battle.

BUILD DECKS

The best card decks win.

HOW TO PLAY


 • Score by connecting Beast Cards with matching Gems
 • All your cards played in a turn must be placed next to each other.
 • Gems can only be connected to the same Gem or blank edges.SCORING


 • MANA POINTS: Each new Gem connection awards points according to the lower of the two Gems values.
 • TRINITY BONUS: If at least 3 different Gems are connected in a turn, the player gets 2 Mana Points.
 • MANA POOL: If all Gems on a card with a Mana Pool are connected, the player gets the score indicated on the Mana Pool.
 • END OF GAME: If it’s a player’s turn and they have no more cards in their hand and deck, the game ends.
 • The player with most Mana Points wins.

PRO TIPS


DECK BUILDING
1. Build decks in your card collection and play with your own creations. You are only permitted a maximum of 2 of each card in your deck. Find out how you can make your deck even better with new cards.
2. Each type of Gem (Fire, Water, Air, Earth and Spirit) has different advantages. Combine them with matching Turn Spells and Battle Spells for maximum points.
3. Balance: The relationship between Beast Cards and Spell Cards is crucial to your strategy. Experiment and find the right balance for your strategy.

STRATEGIES
1. BLOCKING: Block your opponents from forming combinations by using the blank edges on your Beast Cards. This prevents your opponents from making high-scoring Beast Card connections.
2. MANA POOLS: Mana Pools can be unlocked when they are placed smartly. But be careful – your opponent can also unlock them!
3. OPPONENT’S HAND: Become a true Book of Beasts master by analysing and taking into account the opponent’s cards in your own turn.

Yêu cầu hệ thống

Windows
macOS
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7 SP1+ (64-bit)
  • Bộ xử lý: 2.5 GHz Dual-Core Processor
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD Graphics 520
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: MacOS X 10.8+
  • Bộ xử lý: Quad Core Processor
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA® 8800 GT, AMD® 4670+
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit

Thẩm định viên nói gì

3 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...