After hearing about a number of student couples forming at her school, Himeka Uchida decides to look for a girlfriend of her own. As she gets wrapped up in the daily lives of her friends and classmates at Solana Academy, will she find the romance she seeks?
Đánh giá chung:
Rất tích cực (119) - 84% trên 119 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
19 Thg08, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chơi Blooming Nightshade

Miễn phí
 

Về trò chơi này

After hearing about a number of student couples forming at her school, Himeka Uchida decides to look for a girlfriend of her own. As she gets wrapped up in the daily lives of her friends and classmates at Solana Academy, will she find the romance she seeks?

Originally created for the Yuri Game Jam, Blooming Nightshade is a lighthearted romance story where Himeka gets to know her friends better, potentially finding love in the process.

Features:
 • 6 love interests
 • Friendship and romance paths for each girl, with an afterstory for the romantic route
 • Characters can end up in relationships with each other

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

This game handles topics such as bullying, family issues, and implied teenage sexuality.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP+
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Lưu trữ: 70 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7+
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: 10.6+
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Lưu trữ: 70 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Lưu trữ: 70 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...