NGU Idle is a Free To Play Idle game that's full of weird humor, tons of upgrades and hundreds of hours of content! Try out NGU Idle today and experience the joy of Numbers Going Up!
Đánh giá gần đây:
Cực kỳ tích cực (928) - 97% trên 928 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Cực kỳ tích cực (1,782) - 96% trên 1,782 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
1 Thg10, 2019
Nhà phát triển:
4G
Nhà phát hành:
4G

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chơi NGU IDLE

Chơi miễn phí
 

Về trò chơi này

Everyone likes numbers that go up. Play NGU IDLE and get the exciting rush of so many numbers going up!

The #1 rated Idle Game on Kongregate is now headed its way to Steam! Experience the stupidity of NGU IDLE and get:

 • Regular updates!
 • An RPG and inventory system!
 • Loot over 350 hand-drawn and unique equipment, consumables, quest items, you name it!
 • Over 300 bosses, each with their own hand-drawn art!
 • A metric buttload of upgrades! Even your upgrades have upgrades! I love typing the word upgrade! UPGRADE.
 • Unfolding features the further you progress!
 • Fight weird Bosses like a flock of Canada Geese or a giant Sundae!
 • A really weird and funny story if you’re into that.
 • A mix of Idle and Active play to satisfy everyone except really grumpy people.
 • A Badly drawn Kitty!
 • Progress Bars everywhere!
 • A 9000+ member Discord to ask your newbie questions and brag about your numbers going up.
 • Premium currency you can PASSIVELY OBTAIN at a decent pace, without paying a cent. Only toss me some cash because you want to, not because you need to in order to progress.
 • A snarky, very active dev who you can personally harass on Discord if you want! (be gentle)
 • Awful Puns.

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

Some cartoonish depictions of butts are seen, and coarse language is used throughout the game. Honestly, this is more of an *immature* content description.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7, 8, 8.1, 10. XP? Who the heck is still using XP?
  • Bộ xử lý: If it was made after 2010 you're good.
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Probably everything works, even integrated ( but you might have slideshow FPS)
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 150 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: lol there's no audio at all
  • Ghi chú thêm: Hi Dad
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:
Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...