Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Hazy and disoriented, you awake in a prison cell with no memory of who you are or why you're here. Break free of your isolation and explore the abandoned hallways for a way out, guided by mysterious messages warning you to avoid the basement.
Đánh giá chung:
Trái chiều (15) - 66% trên 15 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
7 Thg10, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Infectis

 

Về trò chơi này

Hazy and disoriented, you awake in a prison cell with no memory of who you are or why you're here. Break free of your isolation and explore the abandoned hallways for a way out, guided by mysterious messages warning you to avoid the basement.Infectis is an atmospheric first-person survival horror game with light puzzle elements. Wander through curious environments, complete puzzles, and avoid the horrific inhabitants who roam the halls.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 SP1+
  • Bộ xử lý: 2.5 GHz
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Shader Model 4.0
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 6 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: 3.0 GHz
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce GTX 970
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 6 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

1 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...