Embark on a quest of epic importance in Pesterquest, a grimsical episodic visual novel adventure set in the darkly funny Homestuck / Hiveswap universe. Find all the answers you're looking for as you zap between Earth and Alternia making friends as you go.
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (16) - 100% trên 16 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (795) - 94% trên 795 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
4 Thg9, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Xem qua toàn bộ franchise Homestuck Universe trên Steam
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Pesterquest

 

Missed Friendsim? Catch up with the full bundle!

Join us on Discord

Về trò chơi này

Who are you again? And what the hell are you doing here? Wait… is this Earth, and who exactly is that kid over there? He looks nice!

Embark on a quest of epic importance in Pesterquest, a grimsical episodic visual novel set in the darkly funny Homestuck/Hiveswap universe created by American author and artist Andrew Hussie.

Find all the answers you're looking for across 14 volumes of idiosyncratic adventure packed with visual mastery and shrewdly written narrative. As you zap between Earth and Alternia, you’ll discover and reconnect with up to 20 friends both extra and terrestrial.

Over 14 volumes, you'll reconnect with familiar friends in a series of short visual novels.

 • Timelines collide in the next chapter of the Friendsim story! Pesterquest is the latest visual novel in the Homestuck universe; discover all-new stories about Homestuck’s classic cast of characters.
 • Continue the friend-finding escapades of MSPA Reader from Hiveswap Friendsim, meeting and developing a relationship with a new character in each volume.
 • Dive deeper into Homestuck lore in this rich visual novel with a darkly comedic tone and an unapologetically irreverent story.
 • 14 volumes in total—make EVERY friend in one affordable bundle!
 • Returning artists, writers and musicians from Hiveswap Friendsim have collaborated with new talent to bring you these zapping adventures.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP/Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10
  • Bộ xử lý: Dual core 2.2GHz+
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: 1 GB VRAM
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows XP/Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10
  • Bộ xử lý: Dual core 3.0GHz+
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: 2 GB VRAM
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: OS X 10.11+
  • Bộ xử lý: Dual Core CPU 2GHz
  • Bộ nhớ: 4 MB RAM
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 13.4 LTS
  • Bộ xử lý: 2.0 GHz
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 3.0+ (2.1 with ARB extensions acceptable)
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng

Xem thêm từ Homestuck Universe

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...