Cửa hàng điểm Tin tức Labs
A comet is on course to destroy Laburnum Creek. Writer Laura Tanner visits the former health resort to interview several inhabitants who are refusing to leave. But there’s something rotten at the heart of this picturesque town. A story exploration game between dreams and reality.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
tba
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Trò chơi này chưa có trên Steam

Ngày dự kiến phát hành: tba

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Về trò chơi này

A comet is on course to obliterate the small town of Laburnum Creek. Renowned writer Laura Tanner visits the former health resort to interview several inhabitants who are refusing to leave. But there’s something rotten at the heart of this picturesque town. Curious characters and surreal encounters await Laura in an enigmatic journey between dreams and reality. Will Laburnum Creek cast its spell over her too? Or will she jeopardize everything to uncover the truth?

RESORT is an interactive mystery short story about repressed trauma and buried secrets. As you guide the protagonist through an intriguing tale of personal discovery, your choices will literally transform Laura’s world.

Features

 • Experience a surreal tale of mystery where dreams and reality intersect
 • Explore an interactive story about repressed trauma and buried secrets
 • Guide the protagonist’s choices and re-shape her perception of the world
 • Enjoy a puzzle-free experience in a beautiful, stylized low-poly 3D environment
 • Meet compelling and quirky characters, fully voiced by talented actors

Yêu cầu hệ thống

Windows
macOS
  Tối thiểu:
  • HĐH: tba
  • Bộ xử lý: tba
  • Đồ họa: tba
  Khuyến nghị:
  • HĐH: tba
  • Bộ xử lý: tba
  • Đồ họa: tba
  Tối thiểu:
  • HĐH: tba
  • Bộ xử lý: tba
  • Bộ nhớ: tba MB RAM
  • Đồ họa: tba
  • Lưu trữ: tba MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: tba
  Khuyến nghị:
  • HĐH: tba
  • Bộ xử lý: tba
  • Đồ họa: tba
  • Lưu trữ: tba MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: tba
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.