Traverse The Void is an action/adventure VR game where players build and share levels for others to explore. Climb above bottomless pits, jump perilously from platform to platform, hide from enemies, spelunker deep into caves, and use your terrain deformation tool to creatively solve challenges.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
Summer 2021
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“As a solo developer, I need the help of the community to build Traverse The Void into a great game. This is not just lip service. I am releasing a demo now to see how players respond, and to receive feedback, before I even consider entering Early Access and charging.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“Roughly three years. My goal is to fully explore what this game can be with the help of the community.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“The full version of the game will be wildly different from the current version. I have barely scratched the surface of the terrain deformation mechanic, the traversal mechanics, and the level editor. While it is too early to talk specifically, below is a list of ideas I want to explore:

 • Design multiple innovative uses of the terrain deformation tool.
 • Improve movement mechanics and increase movement options for more satisfying running and climbing
 • Open up the game to modding to greatly expand the possibilities.
 • Develop innovative ways to discover levels.
 • Numerous enemy types, obstacles, and platforming objects.
 • Steam Workshop integration.
 • Robust tools to build and edit terrain in the level editor.

Ultimately, my goal for the full version is to develop a mechanically rich terrain deformation tool and a host of traversal mechanics for satisfying movement, held together by a thriving community of players and thousands of player generated levels using innovative tools in a robust level editor...easier said than done right? We have our work cut out for us!”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“Pre-alpha. Refer to the "About This" section for features. Below is a specific list of the state of each feature.

 • Level editor supports adding and removing: terrain, enemies, and health pickups.
 • Level editor has following options: light direction, gravity scale, spawn and goal locations
 • Terrain deformation tool has one type (arm canon to destroy terrain)
 • Player locomotion system: climbing, walking, jumping
 • One enemy type to place in levels

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“The game will stay at its current price during Early Access, EXCEPT A ONE TIME INCREASE during Early Access if I add significantly more content to this game than I envision. I am looking for folks excited at the prospect of getting the game early and helping with the development; for those looking for a full experience it is best to wait on the full release.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“I will use Discord as well as Steam’s forums to involve the community.

I figure Early Access works best when players and developers respect each others roles. My role is to respect the community, listen to what they are saying, and communicate what is happening with development. Similarly, it is the communitiy's role to offer feedback, let me know what is working and what isn't, trust my vision and grant me the space to take chances, experiment, and make mistakes. I hope to foster an environment in Discord where players discuss the game, as I believe this interaction can reveal many insights about the game to me as the developer. I will be available for direct discussion, announcements, and targeted feedback about new features. Discord is a new place for me, so I will be learning quite a bit from the community about how best to involve it.

Note: I will use beta branches for feedback during each new feature update. Additionally, I hope to have an experimental branch where I do weird stuff that may or may not ever make it into the game.
Đọc thêm
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Cần một bộ thực tế ảo. Xem mục hỗ trợ VR để biết thêm thông tin.
Chỉ VR

Tải xuống Traverse Demo

Traverse The Void DEMO
Trò chơi này chưa có trên Steam

Ngày dự kiến phát hành: Summer 2021

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước

Tham gia Traverse The Void Playtest

Yêu cầu truy cập và bạn sẽ được báo khi nhà phát triển sẵn sàng cho nhiều người tham gia hơn.
 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

Traverse The Void is an action/adventure VR game about climbing, spelunking, and using your unique terrain deformation tool to creatively overcome obstacles. If you are feeling creative, challenge other players by building levels full of obstacles, enemies, and dangers using the in game level editor.

Terrain Deformation ToolThe Terrain Deformation Tool is a core mechanic of the game. Using the tool allows you to destroy or add to the terrain in order to overcome obstacles in creative and unique ways.

Level EditorThe Level Editor is where you build levels for others to play. The editor is built on top of the terrain system, and is designed to be intuitive and enjoyable in VR.

TraversalTraversal is core to the game. You climb, jump, and more in order to navigate challenges built by other players.

Enemies and ObstaclesPlayers build spaces for other players to explore and survive. Add enemies and obstacles to these levels to add further challenge and surprise.

Want More Info?

Join the Discord community to offer feedback, share ideas, chat with other players, and share your own levels.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: 64-bit processor and operating system
  • Bộ xử lý: Intel i5-4590 equivalent
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: GTX 970 equivalent
  • Lưu trữ: 250 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit

Thẩm định viên nói gì

1 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.