The only way to wake up is to die. The player must decide for himself whether he is inside a dream or is in reality.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (142) - 98% trên 142 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
13 Thg01, 2020
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chơi Knock Harder: Useless

Chơi miễn phí
 

+130 regular and additional signs of sleep, new weapon, new enemies and more.

https://store.steampowered.com/app/1216490/Knock_Harder

Về trò chơi này

You are inside a multi-level dream. No one knows when it is over and you wake up in reality. Observe your surroundings and inspect everything. All around you is just a dream if you spot something strange. This is the only way to wake up. If you think that everything around you is the reality then try to survive until the time-out. However, if it's timeout inside a dream then you will die in reality. The goal of the game is to reach reality. You must be careful. Any awakening can be the final one inside reality. Don't get yourself killed in there.

I was always curious how Dominic Cobb would feel in Nolan’s “Inception”. Or Doctor from “Doctor Who” when he was under the influence of dream crabs. Or Rick and Morty in the imitation chamber of alien reality. This is exactly why I made this game that is gamification of these situations.

Knock Harder: Useless - this is the free version of the game, which includes only an easy level of difficulty

Feature of game:
 • Unique gameplay where a player makes a decision that can be fatal without any hints provided.

 • An uncommon combination of two graphical styles.

 • Great music "Mistland Prattlers" by Lex-O-Lantern

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7,8.1,10
  • Bộ xử lý: 1600 MHz
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Geforce GT 720m
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...