A shadow grows over Middle-earth as the greatest armies of the Third Age prepare for the coming battle. Take up arms in the clash over Middle-earth as the most powerful heroes and villains from the greatest fantasy epic of all time.
Đánh giá chung:
Khá tiêu cực (394) - 27% trên 394 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
29 Thg08, 2013
Nhà phát triển:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Chú ý: Theo yêu cầu từ nhà phát hành, Guardians of Middle-earth không còn đăng trên trang cửa hàng Steam cũng như không thể tìm thấy trong mục tìm kiếm.
 

Về trò chơi này

A shadow grows over Middle-earth as the greatest armies of the Third Age prepare for the coming battle. Take up arms in the clash over Middle-earth as the most powerful heroes and villains from the greatest fantasy epic of all time.

Guardians of Middle-earth delivers an authentic multiplayer online battle arena (MOBA) game set in Middle-earth! Play with friends to bring up to 10 players together in strategic five versus five competitive multiplayer battle arenas in this epic setting. Call upon legendary heroes and villains from The Lord of the Rings and The Hobbit as you form memorable alliances in this truly groundbreaking MOBA experience!

Key Features:

 • Enter the fray in epic 5v5 engagements with live players or AI combatants
 • Fight as over 36 iconic guardians from Middle-earth — each with different strengths and abilities to develop and master. Now available with 36 all new alternate skins!
 • Purchase items and buffs between matches using in-game currency earned through combat
 • Track victories and defeats at any time through stat and leaderboard systems
 • Coordinate with allies using in-game voice communication for a uniquely social Multiplayer Online Battle Arena experience

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH *: 32-bit: Windows Vista, Windows 7, Windows 8
  • Bộ xử lý: Intel Core 2 Duo, 2.4 GHz | AMD Athlon X2, 2.8 GHz or better
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce 8800 GTS | AMD Radeon 3850 or better
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 8 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Windows XP and DirectX® 9.0c and below not supported
  Khuyến nghị:
  • HĐH *: 64-bit: Windows Vista, Windows 7, Windows 8
  • Bộ xử lý: Intel Core i5 750, 2.67 GHz | AMD Phenom II X4 965, 3.4GHz or better
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 560 | AMD Radeon HD 6950 or better
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 8 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Windows XP and DirectX® 9.0c and below not supported
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.

Thẩm định viên nói gì

9 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...