Mortadelo and Filemón must go to Moscow, in Russia, to take control of an old and valuable object: the Sacred Book of the god Ra-Amun, which is looked for by the Sixth Sect to summon the god Apis and to dominate the world.
Đánh giá chung:
1 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
6 Thg9, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Mortadelo y Filemón: Operación Moscú

 

Về trò chơi này

In this adventure Mortadelo and Filemón will have to infiltrate in the National Museum of Moscow to obtain the Sacred Book of Ra-Amun, that will be exposed there during a month. It seems that the Egyptologist Apotesis, leader of the Sixth Sect, tries to seize this book for evil purposes. It is said that the book contains powerful spells that the Sixth Sect can use to dominate the world. Mortadelo and Filemón with the help of the user should get the book before them. Objective: infiltrate the museum and steal the book.

The adventure takes place in several scenarios among which stand out: the plane, the bank, the tourist office, the Red Square bar, the Moscow National Museum... for which the user must drive Mortadelo and Filemón so that get the Sacred Book of Ra-Amun (you can change your character according to your needs). A local multiplayer mode is also included, in which each player will handle one of our beloved heroes.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP or newer
  • Đồ họa: 2Mb SVGA; 800x600; 24 or 32 bits
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Sound Blaster or 100% compatible
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7 or 10
  • Đồ họa: 2Mb SVGA; 800x600; 24 or 32 bits
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Sound Blaster or 100% compatible

Thẩm định viên nói gì

1 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...