A Calamity of Grumpiness has descended upon Happy Meadows! Spread Happiness to a Grumpy world in this turn-based strategy game where each attempt creates a randomly generated challenge.
Đánh giá chung:
3 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
17 Thg07, 2020
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“We are a small indie team looking for player feedback before release.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“We do not have a strict timeline.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“The initial release of Happy Grumps contains three procedurally generated levels, eleven grump types, and several unlockable items. Our goal is to tune and increase these elements before full release.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“The current gameplay features a spreading happiness mechanic that uses line of sight in a grid-based dungeon crawl through a procedurally generated level. Liberated Grumps join forces with your hero to clear rooms in roguelike, turn-based gameplay. Subsequent runs are randomly generated with new combinations of rooms, items, and strategies. You can unlock items through your skills.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“We plan to increase the price slightly when we exit Early Access.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“All feedback is welcome!”
Đọc thêm
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Happy Grumps

 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này • Spread Happiness to Grumps through grid-based line of sight in a turn-based strategy game.
 • Explore randomly generated runs as you unlock new items and secrets!

Yêu cầu hệ thống

Windows
macOS
  Tối thiểu:
  • HĐH: 7
  • Bộ xử lý: Intel Pentium D 830 (2* 3000) or equivalent / AMD Athlon 64 4000+ (2600) or equivalent
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce 7600 GS (256 MB) / Radeon HD 2400 PRO (256 MB)
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: macOS Ventura
  • Bộ xử lý: Apple M1 Pro
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: M1 GPU integrated graphics card
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

7 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc theo thời gian chơi của người dùng khi đánh giá được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...