Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Happy Grumps is a love letter to classic roguelike adventures with a twist. Instead of trying to steal treasure or fight monsters, you are on a quest to spread happiness to a grumpy world.
Đánh giá chung:
2 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
17 Thg07, 2020
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“We are a small indie dev team and we want to work with players to expand and improve Happy Grumps.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“We do not have a strict timeline.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“The initial release of Happy Grumps contains a short tutorial, two procedurally generated worlds, thirteen grump types, two bosses, four unlockable heroes, eleven trinkets, and a handful of items. Our goal is to increase the overall amount of content before full release by adding more worlds, grumps, trinkets, items, secrets, stories, and happiness.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“The current gameplay features a spreading happiness mechanic that uses line of sight in a grid-based dungeon crawl through a procedurally generated map. Liberated Grumps join forces with your hero to clear rooms in roguelike, turn-based gameplay. Subsequent runs are randomly generated with new combinations of maps, trinkets, and strategies. You can unlock two heroes.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“We plan to increase the price by at least 50% when we exit Early Access.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“All feedback is welcome! Feel free to email us.”
Đọc thêm
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Happy Grumps

 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này • Spread Happiness through line of sight in this grid-based dungeon crawler and join forces with liberated Grumps to clear rooms in turn-based gameplay.
 • Each run is randomly generated with new combinations of maps, trinkets, and strategies.
 • Unlock new heroes, powers, and secrets through your growing skills and victories!

Yêu cầu hệ thống

Windows
macOS
  Tối thiểu:
  • HĐH: 7
  • Bộ xử lý: Intel Pentium D 830 (2* 3000) or equivalent / AMD Athlon 64 4000+ (2600) or equivalent
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce 7600 GS (256 MB) / Radeon HD 2400 PRO (256 MB)
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: OS X Yosemite (10.10)
  • Bộ xử lý: Intel 64-bit
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: Intel Iris Pro 5200 (integrated) or better
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...