Be prepared to survive in a custom-generated, low poly environment, fighting against other players from all over the world.
Đánh giá chung:
Trái chiều (74) - 62% trên 74 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
5 Thg02, 2020
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“Ostrofa is coming to Early Access so that players can have input on the game's planned features while allowing myself to have some extra time to crush bugs! Player feedback is something very valuable to me, and I'm eager to see how Ostrofa will grow and evolve based on what the players want!”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“Ostrofa will be in Early Access for about 3 months.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“Ostrofa is going to better balanced and have much more content in the future. Further development will be driven by player feedback and whatever direction players desire to see the game evolve in.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“We plan to release updates and bug fixes every week. The core concept and functionality can be experienced in the current version of the game already. Players are allowed to host their own or join our official servers to play.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“Price may increase moderately after Early Access stage.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“Instagram:
https://www.instagram.com/ostrofagame
Twitter:
https://twitter.com/ostrofa
Discord:
https://ostrofa.com/discord
Patreon:
https://www.patreon.com/normunds
Đọc thêm
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chơi Ostrofa

Chơi miễn phí
 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

You find yourself stranded on a deserted island, surrounded with nothing but wild animals and collectible resources. What do you do?

Welcome to Ostrofa, where you’ll be challenged to use your survival instincts and combat skills to survive in a randomly generated, low-poly environment, fighting other players around the world!

Collect resources to stay alive
Food can be found on your or resource islands. Look for apple and orange trees, mushrooms, vegetables, and berries. You can also hunt nearby animals, which can provide a good amount of meat. If you are looking for something more sustainable, there's always an option to create a plant farm or build fish traps!

Explore your surroundings
Stay away from the dark - there are a lot of wild creatures watching you. Carry a torch or build a campfire to keep yourself warm and scare them away. A sharp axe or gun might come in handy.

Collect Life Shards
These pretty blue crystals called Life Shards are the most valuable treasure you can own. It is very simple - the first player to collect and deposit 15 of them or the one who has the most on the day 20, wins the match. They can be retrieved from either killing the bosses or looting supply drops.

Find valuable gear
The best way to survive is to get the best gear in the game. Chests are scattered all over the map and contain very, very exciting and worthy items. Be as quick as you can to loot them first!

Crafting
What will you need to fend off aggressors of your territory? Weapons, Traps, and Tools! The blueprint panel next to your inventory grants you the power to craft and will be one of the most essential skills you'll need to survive in Ostrofa!

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7/8/8.1/10 (64-bit Operating System Required)
  • Bộ xử lý: Intel Core i3-4160 @ 3.60GHz processor
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Discrete DirectX 11 GPU with at least 1GB of VRAM
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 400 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Broadband Internet connection
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7/8/8.1/10 (64-bit Operating System Required)
  • Bộ xử lý: Intel Core i5-4690K @ 3.50GHz processor
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 760
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 400 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Broadband Internet connection
  Tối thiểu:
  • HĐH: MacOS 10.11 (El Capitan) or later
  • Bộ xử lý: Intel Core i5 1.7GHz
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Radeon HD 5870 or GeForce 630, or Intel HD Graphics 4000
  • Lưu trữ: 400 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Broadband Internet connection
  Khuyến nghị:
  • HĐH: MacOS 10.12 (Sierra) or later
  • Bộ xử lý: Intel Core i7 2.8 GHz+
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GT 750M or better
  • Lưu trữ: 400 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Broadband Internet connection

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...