Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Fisher Online - online wild fishing simulator. Forget about licenses and catch rates. Choose bait or lures and catch fish in Europe and Russia.
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (35) - 88% trên 35 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (2,523) - 87% trên 2,523 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
27 Thg10, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

ĐỀ CỬ TRÒ CHƠI NÀY CHO
GIẢI THƯỞNG STEAM
CÔNG BỐ THÁNG MƯỜI HAI NÀY.   TÌM HIỂU THÊM.
Đề cử trò này cho một giải thưởng

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“We want to get feedback from the players in order to realize the most convenient and interesting for the players fishing simulator at the stage of creating the game content.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“Estimated release date: Summer 2020”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“We plan to increase the amount of content throughout the life cycle of the game. More new reservoirs, more new types of fish, more tackles and baits.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“Full performance of the main game mechanics for an exciting gameplay: moving through ponds, tackle and bait shops, free movement around open ponds for fishing at any point you like.

Full performance mechanics of fishing on three types of gear: weighted, spinning, float.

Full performance of fish settlement algorithms, bottom topography preferences, baits and lures, time of day and weather.

At the early access stage, the game has several reservoirs and more than 20 types of fish.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“We believe that a fully finished game should cost more than the early access version. We plan to gradually increase the price of the game in the process of increasing the content and development of game mechanics.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“The development team is always attentive to the wishes of players on the forums and in social networks and takes an active part in the discussion of proposals and wishes”
Đọc thêm
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua theFisher Online

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT! Kết thúc vào 29 Tháng 11

-20%
$14.99
$11.99
 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

Fisher Online - online wild fishing simulator. Forget about licenses and catch rates. Choose bait or lures and catch fish in Europe and Russia.

You can fish anywhere on open water at any time of the day using a float, spinning or bottom rod. Many species of fish, from small bleak to huge sturgeon, are waiting for you.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: intel i5
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: GF1060
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 4 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: intel i7
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: GF2060
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 4 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

8 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:

Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...