Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Hack scavenged parts into custom-made weapons and explore / shred your way through a multiverse of infested weapon facilities.
Đánh giá chung:
Tích cực (23) - 91% trên 23 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
8 Thg06, 2020
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Mua Weapon Hacker

 

Đánh giá

“Weapon Hacker is like a rogue-lite Metroid and nails it.”
PC Invasion

“Tight controls and strategic gameplay make this roguelite Metroid style game a great way to spend an hour, or maybe a hundred hours.”
Metroidvania Review

Về trò chơi này

Hack scavenged parts into custom-made weapons and explore / shred your way through a multiverse of infested weapon facilities.

* Unique facility each time you play
* Self-contained 1-hour playthrus you can pick up when you like
* Optimized engine, smooth on any PC
* Controversial / unique art style - 2D sprites with 3D lighting
* Procedurally generated Metroid-style exploration - one of the original "roguevanias"
* Tight, fast-paced platforming
* Honed by thousands of hours of playtesting & feedback

Grab your stubby flourescent-yellow spacesuit and raise some hell!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Any
  • Bộ nhớ: 256 MB RAM
  • Đồ họa: GPU Required
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 60 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

11 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện đồ thịThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện đồ thị
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải đánh giá...