Help this little fox by jumping on tiles but don’t fall down! Tricky Fox is the sequel to Tricky Cat with all new gameplay, graphics, music, sounds, and much more levels. Are you able to challenge yourself again?
Đánh giá chung:
6 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
23 Thg05, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Xem qua toàn bộ franchise Tricky Games trên Steam
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Tricky Fox

Mua Achievements Bundle BỘ (?)

Bao gồm 6 vật phẩm: Super Grower, Hookshot, Super Orb Collector, Super Space Jump Man, Tricky Cat, Tricky Fox

-40%
$5.94

Mua Tricky Bundle BỘ (?)

Bao gồm 3 vật phẩm: Tricky Cat, Tricky Fox, Tricky Cow

-40%
$2.37
 

Về trò chơi này

A funny platform/puzzle game in which you have to make all tiles disappear on the level by walking or jumping on them. Beware – once a tile disappears, it’s very easy to fall into the bottomless pit and hurt yourself. When all tiles are done, the exit portal will open – just jump into it to get to the next level.

Help this little fox clear the levels off tiles by jumping on them. Some tiles need to be jumped on in a specific order. There are tiles with spikes coming out of them when you clear another tile so move only when the spike is not out. In later levels, you will see moving tiles too.

Tricky Fox is the sequel to Tricky Cat with all new gameplay, graphics, music, sounds, and much more levels. Are you able to challenge yourself again?

Yêu cầu hệ thống

Windows
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: 1 Ghz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: 256MB Graphics
  • Lưu trữ: 270 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 18.04.2 LTS
  • Bộ xử lý: Intel(R) Core(TM) i7-3632QM CPU @ 2.20GHz
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: AMD Radeon HD 7500M/7600M Series
  • Lưu trữ: 270 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Tested on a laptop with these specs
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Ubuntu 18.04.2 LTS
  • Bộ xử lý: Intel Core I5-6300HQ CPU @ 2.30GHz x 4
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD Graphics 530 (Skylake GT2)
  • Ghi chú thêm: Tested on a laptop with these specs

Xem thêm từ Tricky Games

Thẩm định viên nói gì

12 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...