A puzzle game in which you have to assemble a single image from individual pieces.
Đánh giá chung:
Tích cực (47) - 91% trên 47 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
17 Thg05, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Xem qua toàn bộ franchise SNKL STUDIO trên Steam
 

Về trò chơi này

Game Of Puzzles: Animals - is a puzzle game in which you have to assemble a single image from individual pieces.
You need to collect from the small pictures one big and after you may to going at the new level.
Features:
 • 25 levels
 • A range of sizes from 9 to 36 pieces
 • Perfect for ages 3+
 • Auto Saving
 • Simple mouse control
 • Traditional puzzle gameplay
 • Steam Achievements
Credits: This game was created using Clickteam Fusion 2.5! Music by Erwarda Savitnaag.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: 2.0 GHz CPU Dual Core
  • Bộ nhớ: 1024 MB RAM
  • Đồ họa: 512 MB
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7,8,10
  • Bộ xử lý: Core i3 or higher
  • Bộ nhớ: 2048 MB RAM
  • Đồ họa: 1 GB
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng

Xem thêm từ SNKL STUDIO

Thẩm định viên nói gì

8 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...