Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Melon Journey: Bittersweet Memories is a story-exploration game about revisiting a town full of adorable animals with eccentric personalities. Yet under its cute and nostalgic surface lies a dark tale of crime and corruption...
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
♥ COMING 2022, REALLY ‼ ♥
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:
Theo nhãn

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Trò chơi này chưa có trên Steam

Ngày dự kiến phát hành: ♥ COMING 2022, REALLY ‼ ♥

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Về trò chơi này


Melon Journey: Bittersweet Memories is a story-exploration game about revisiting a town full of adorable animals with eccentric personalities. Yet under its cute and nostalgic surface lies a dark tale of crime and corruption...

Play as Honeydew, an employee of a huge melon factory, and travel to Hog Town where melons are illegal. While searching for a missing friend, you'll have to explore the town and its surrounding areas, and speak with suspicious characters in dangerous situations to uncover the truth.

Features:
 • 5+ hours of gameplay!
 • 5 optional sideplots, and loads of minor character arcs to experience!
 • an extensive soundtrack with 50+ songs!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: 1.6 Ghz
  • Bộ nhớ: 256 MB RAM
  • Đồ họa: 256 MB
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7/8/10
  • Bộ xử lý: 2 Ghz
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: 1 GB
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.