Solve puzzles in the world's most adorable donut factory.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
2020
Nhà phát triển:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Xem qua toàn bộ franchise Quantum Astrophysicists Guild trên Steam
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Trò chơi này chưa có trên Steam

Ngày dự kiến phát hành: 2020

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Please Wishlist and Follow

As a very small team creating this passion project, every Wishlist and Follow on Steam goes a very long way for us.

Về trò chơi này

Solve puzzles in the world's most adorable donut factory. Assemble conveyor belts to guide your donuts between haphazardly placed topping stations and deliver your line of delicious desserts.

Puzzling Perfection

Think outside the donut box as you build increasingly complex cuisine machines.

A Dozen Dozen

Freshly Frosted delivers 12 unique worlds, each with 12 levels and unique mechanics, contraptions, and confections.

Satisfaction Guaranteed

Your donut factories are just as satisfying to watch in-motion as they are to build, and you'll be dancing to the upbeat soundtrack.


Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP SP2+
  • Bộ xử lý: SSE2 instruction set support
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OS X 10.8+
  • Bộ xử lý: SSE2 instruction set support
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: No dedicated graphics card required
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 16.04.1+ or SteamOS+
  • Bộ xử lý: SSE2 instruction set support
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: No dedicated graphics card required
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng

Xem thêm từ Quantum Astrophysicists Guild

Thẩm định viên nói gì

4 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.