Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Place conveyor belts to solve puzzles in the world's most adorable donut factory!
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
2021
Nhà phát triển:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Xem qua toàn bộ franchise Quantum Astrophysicists Guild trên Steam
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Trò chơi này chưa có trên Steam

Ngày dự kiến phát hành: 2021

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Please Wishlist and Follow - It really helps

As a very small team, every Wishlist and Follow on Steam goes a very long way for us.

https://store.steampowered.com/app/1070790

Về trò chơi này

Solve puzzles in the world's most adorable donut factory!

A dozen dozen dazzling donut dilemmas await you, that's 144 (and, perhaps more...) puzzles to please your particular puzzley passions. To excite and delight there are mechanics galore; from splitters to pushers, mergers and cloners, randomizers, teleporters, and more!What's your favorite donut? Sweet and sprinkled... a jolly jelly-filled... perhaps a marvelous maple bar? What about one shaped like a pumpkin, a snowflake, or a star! Discover many a whimsical shape as you explore a sweet skyscape of pastry possibilities.With pleasant pastels and mesmerizing machines the satisfying scenes will catch your eyes and mesmerize! Each of a dozen donut boxes brings its own fetching flavor; a taste of autumn, a sip of summer, a whisper of winter. Days in the sun. Nights under the moon. And each world with its own special tune. The lullabies of these pastel skies are all unique and each reaches its peak when you find your way and set your factory to play!
As a very small team, every Wishlist and Follow on Steam goes a very long way for us.

https://store.steampowered.com/app/1070790

Yêu cầu hệ thống

Windows
macOS
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP SP2+
  • Bộ xử lý: SSE2 instruction set support
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OS X 10.8+
  • Bộ xử lý: SSE2 instruction set support
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: No dedicated graphics card required
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 16.04.1+ or SteamOS+
  • Bộ xử lý: SSE2 instruction set support
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: No dedicated graphics card required
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng

Xem thêm từ Quantum Astrophysicists Guild

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.