Little Dungeon Stories is a challenging roguelike card-based RPG. Enter the dungeon full of secrets, hostile monsters, deadly traps, and legendary loots. How long can you survive?
Đánh giá chung:
Khá tích cực (20) - 70% trên 20 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
6 Thg12, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“The initial plan was to release the full game in November 2019 but then, I noticed that if I really wanted to release the game I dreamed of along with our community, it would take a little bit more time. So, I decided to released it and put it in the hands of people, even if there are some features missing and cards, to make sure that I am on the right track while finishing Little Dungeon Stories. So thank you in advance for your support!”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“The full release of the game is planned roughly 2-3 months.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“I decided to release around 50% of the game with its final quality instead of releasing the full game with a “good enough” quality. So, the full version of Little Dungeon Stories will give you access to the rest of the stories/cards/features like unique missions, new items, NPCs and zones to discover, weapons and enemies to defeat.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“All the features that appear in "ABOUT THIS GAME" are already playable. There are a few more features like 'Potion slots', 'Cards Gallery' and 'Your Dungeon Stories' so you can read your past lives again.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“No. The price will remain the same considered that during the Early Access.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“I am planning on involving the community as much as possible during and beyond the Early Access phase. I am particularity interested in:
 • Balancing cards & stats
 • Gameplay suggestions and
 • Content ideas
 • Bug finding
Đọc thêm
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Little Dungeon Stories

Mua Fantasy Bundle BỘ (?)

Bao gồm 3 vật phẩm: Medieval Shopkeeper Simulator, Fantasy Blacksmith, Little Dungeon Stories

-25%
$20.97
 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi nàyLittle Dungeon Stories is a pixel art roguelike card-based game inspired by adventure, combat and RPG games such as Zelda, Enter the Gungeon & Reigns.

A recent rumor says that a certain crypt keeps an unfathomable treasure. While a handful of intrepid adventurers have already ventured into the cave, none have returned and now their souls travel within this deep dungeon. Without being intimidated by danger, you enter the crypt...


 • An Unpredictable Dungeon - Each floor of the Dungeon brings you new items, monsters, deadly traps, all types of curses, and areas to explore as you try to keep your Health, Energy, Humanity, and your Money to the maximum.
 • Enchanted Items - Discover magic items, powerful weapons, and shields to combat the imminent dangers.
 • Shops - Replenish with the stores you find, but be careful not to spend more than you owe...
 • Status effects - The dungeon is dangerous, and as if that were not enough, enemies, items and actions will make your character suffer different status effects that will change the way you play.
 • Unlockable classes, Weapons, & Companions - The more you play, the greater the chance you'll unlock new cards and content within the Dungeon.
 • Explore the Crypt - Explore five unique areas each with their own set of dangers such as monsters, unique bosses, and traps.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7, Windows 8, Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i3 2.00 GHz or AMD equivalent
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GT 240 / AMD Radeon HD 4670 / Intel HD Graphics 4000
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i5 / AMD FX @ 2.4GHz
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 470 / AMD Radeon HD 6870
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...