Fill a blank canvas with vivid memories as you explore the summer with paint, music and photographs. Wander into open city scenes, discover secrets and meet charming characters as you unfold an immersive world filled with everyday wonders.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
TBA
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Trò chơi này chưa có trên Steam

Ngày dự kiến phát hành: TBA

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Về trò chơi này

Fill a blank canvas with vivid memories as you explore the summer with paint, music and photographs. Wander into open city scenes, discover secrets and meet charming characters as you unfold an immersive world filled with everyday wonders.

Key Features • Painting: Use gorgeous watercolour to paint the world and reveal its secrets.
 • Exploration: Roam freely through open city areas and unlock more as you progress.
 • Photography: Capture your favorite locations on film to revisit them later.
 • Music: Lead a symphony of instruments as you interact with the world around you.
 • Relaxing: No combat, no puzzle, no challenge, no failure. Explore at your own pace.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Lưu trữ: 4 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: OS X
  • Đồ họa: Discrete GPU
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.