Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Halo: The Master Chief Collection trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá gần đây:
Trái chiều (115) - 66% trên 115 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Khá tích cực (3,808) - 77% trên 3,808 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
3 Thg12, 2019
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Xem qua toàn bộ franchise Xbox Game Studios trên Steam
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Purchasing Halo: The Master Chief Collection is not required. To play, purchase either Halo: Reach or Halo: The Master Chief Collection

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Halo: The Master Chief Collection trên Steam để có thể chơi.

Mua Halo: Reach

Gói chứa trò chơi này

Mua Halo: The Master Chief Collection

Bao gồm 7 vật phẩm: Halo: The Master Chief Collection, Halo: Reach, Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 2: Anniversary, Halo 3, Halo 3: ODST, Halo 4

 

Về nội dung này

Halo: Reach* comes to PC as the first installment of Halo: The Master Chief Collection. Now optimized for PC, experience the heroic story of Noble Team, a group of Spartans, who through great sacrifice and courage, saved countless lives in the face of impossible odds. The planet Reach is humanity’s last line of defense between the encroaching Covenant and their ultimate goal, the destruction of Earth. If it falls, humanity will be pushed to the brink of destruction.

Game Features:
• PC Settings/Optimizations: Halo: Reach is now optimized for PC and looking better than ever at up to 4k UHD and at least 60 FPS.** Other PC native settings include mouse and keyboard support, ultrawide support, adaptive sync support, FOV customization, and more.
• Campaign: Experience the first chapter in the Halo Saga and fight your way as Noble Six through 11 unforgettable missions
• Multiplayer: Start your Spartan Career today with Halo: Reach’s iconic multiplayer featuring an overhauled progression system, generation-defining player customization, over 20 unforgettable maps, as well as classic game modes such as Firefight and Invasion. While Forge and Theater will be delivered later in 2020, enjoy access to millions of community-created maps and game types that have been migrated over from Halo: Reach on Xbox 360 for use today on PC.
• Firefight: Fight alone or with squad mates to survive against endless waves of enemies deploying with ever-increasing difficulty.


*Halo: The Master Chief Collection is required to play the (digital only) Halo: Reach.

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

FPS

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: AMD Phenom II X4 960T ; Intel i3550
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: AMD HD 6850 ; NVIDIA GeForce GTS 450
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 25 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Direct3D feature Level 11.1
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: AMD FX-4100 ; Intel i7-870
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: AMD Radeon R7 360 ; NVIDIA GTX 560 TI
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 25 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Direct3D feature Level 11.1

Các DLC khác của trò chơi này

Xem thêm từ Xbox Game Studios

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:
Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Đang tải nhận xét...