It's a turn-based, strategic, party building, RPG. Sort of like a Deck Builder, sort of like an Action RPG.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
Chuẩn bị công bố
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước, theo dõi, hoặc đánh dấu nó thành "đã phớt lờ"

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua.

Trò chơi này chưa có trên Steam

Ngày dự kiến phát hành: Chuẩn bị công bố

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Về trò chơi này

Features

- Design your own attacks
- Explore new party builds every dungeon
- Infinite dungeons
- Easy to use, difficult to master


Overview

Gameplay is a mix of turn-based dungeon crawling and 'deck building inspired' elements.
Basically, it has the feeling of Slay The Spire, but it is NOT a card game.
A re-invented equipment system lets the player experience the thrill of growing more and more powerful every time they play.Preparing for your quest

Combine weapons and elements together to create skills for your party. Pay attention to the hints and tips provided by your quest giver. Make sure that your skills will take advantage of the enemy weaknesses. Once you are confident in your choices; embark on your quest. You will need to prove your plan against a dungeon full of threats and dangers. Good luck. You will need it.

Yêu cầu hệ thống

    Tối thiểu:
    • HĐH *: Windows 7 SP1, Windows 8.1, or Windows 10
    • Bộ xử lý: 2.0 Ghz
    • Bộ nhớ: 2 GB RAM
    • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
* Bắt đầu từ 01/01/2024, phần mềm Steam sẽ chỉ hỗ trợ từ Windows 10 trở lên.

Thẩm định viên nói gì

1 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.