Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Graviteam Tactics: Mius-Front trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
3 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
26 Thg04, 2019
Nhà phát triển:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Xem qua toàn bộ franchise Graviteam Tactics Series trên Steam
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Graviteam Tactics: Mius-Front trên Steam để có thể chơi.

Mua Graviteam Tactics: Fateful Strike

 

Về nội dung này

The last attempt of the Red Army to encircle the Kharkov group of the Wehrmacht. 6A together with 28A delivered strikes from the south and north, with the task of seizing the Kharkov area. Screening was provided by 57A and 9A SF, as well as by Bobkin Army Group moving to Krasnograd. The offensive began on May 12, but developed more slowly than planned. The Wehrmacht command organized a number of counterattacks by infantry divisions. All available German ATG, including 8.8 cm anti-aircraft guns, were pulled into the area of ​​attack. Soviet forces were continuously attacked by the enemy aircraft. By the end of May 16, the Red Army units were on the lines, which were plannned to be captured as far back as May 14. On the morning of May 17, the 6A command brought the main strike force into the breakthrough, 21 and 23 tank corps...

 • Two operations of 14 turns for each of the parties (Borki, May 17-18, 1942)
 • Precisely recreated area of over 140 sq. km: hilly plains with harsh terrain, small settlements.
 • Historical organizational structure of units at the time of the offensive.
 • StuG III assault guns of C/D and E modifications.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 8.1 (64-bit only)
  • Bộ xử lý: AMD FX-8320/Intel Core i3-4160
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: AMD Radeon 7570/nVidia GeForce GTX 650 1GB
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX 9 Compatible
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10 (64-bit only)
  • Bộ xử lý: AMD FX-8350/Intel Core i7-6700
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: AMD Radeon R9/nVidia GeForce GTX 970 4GB
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX 9 Compatible

Các DLC khác của trò chơi này

Xem thêm từ Graviteam Tactics Series

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Đang tải nhận xét...