Run For Cover is a turn-based strategy game where you control a team of soldiers traveling through hostile territory. Maps are procedurally generated and look different every time you start a new game. Your soldiers can drive tanks, find gear, and unlock powerful abilities.
Đánh giá chung:
5 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
3 Thg05, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“I want to create a complex beast of a game that does not shy away from trying something new and unique. Early Access is a great way to gather feedback from fans of the genre to shape the design of core features that will be used across the whole game.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“The game will stay in Early Access until late 2020.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“I am planning to release three missions with a completely unique setting, story and dialogues that are based on the mechanics that are currently in development. I will work on the story, dialogues, more quests, more abilities and an extended character and loot system.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“The game features a fully playable and reasonably polished map, that previews parts of the first escape story. You can explore the world, fight enemies, use abilities, find new gear and even drive a tank through the level to wreak havoc. You will probably already like the game if you have enjoyed similar games before. A single play-through takes around 60 minutes, but the randomized and challenging nature of the game offers incentives to play multiple times.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“I do not intend to change the price of the game.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“Share your feedback with me and I make sure to get back to you! I am proud to have already implemented a couple of community requests.”
Đọc thêm
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Run For Cover

 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi nàyA wave of civil unrest ravaged the country after a rigged election put President Pablo Escobeer back into power. The government labeled the political opposition as ‘the enemy of the people’ and declared a national emergency to weaken any resistance. The ruthless president killed thousands by abusing his executive powers to use chemical weapons against peaceful protesters and rebels alike.Your team was sent into the country to help its people to overthrow the corrupt regime. They discovered the location of a factory compound that was rumored to manufacture a deadly gas. After infiltrating the compound, it became very clear that something was off. Help your team of hired guns to stop the chemical attacks and guide them back to safety.Run For Cover is a turn-based strategy game where you control a team of soldiers traveling through hostile territory. The world is procedurally generated and presents unique challenges every time you play the game. It is filled with different quest, enemies and distinctive areas. Your soldiers gain experience with every step they take and unlock powerful abilities. Soldiers can find weapons and armor to improve their gear.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: i5
  • Bộ nhớ: 4096 MB RAM
  • Đồ họa: GeForce GTX 860
  • DirectX: Phiên bản 12
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: No
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: i7
  • Đồ họa: GeForce GTX 960
  • DirectX: Phiên bản 12
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Yes

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...